VÉDNÖKSÉGI RENDSZER

A Védnökségi Rendszer célja, hogy Tiszaug lakossága minél nagyobb mértékben vegyen részt az "arboretumfalu" projekt megvalósításában. Döntően azokra az emberekre kívánunk támaszkodni, akik szívükön viselik a közérdeket, készek a környezetük, a falu szépítése érdekében idejükből és energiájukból önként áldozni, esetleg kertjük egy részét is a nemes cél érdekében rendelkezésre bocsátani.

Ennek a rendszernek a keretében az erre vállalkozók védnökséget vállalhatnak a telkükre vagy az azzal szomszédos közterületre ültetett növények felett, adott esetben részt vesznek az ültetési munkálatokban, gondozzák a növényeket és vigyáznak rájuk. A védnökök kötelezettségvállalásaikat egy díszkötéses albumban aláírásukkal is megerősítik (péld. lásd melléklet), ílymódon azok az utókor számára a Polgármesteri Hivatalban megőrzésre kerülnek.

Védnökségre jelentkezni egész évben lehet. A védnökségben érintett területek felmérése (elhelyezkedés, víz- és elektromos vezetékek valamint távközlési kábelek jelenléte, építmények közelsége, stb.) a nyár folyamán megtörténik, szükség szerint a területről vázlatrajz készül. Ezután meghatározásra kerül, hogy melyik helyre milyen növényt lehet beültetni. Amennyiben lehetséges, ilyenkor a védnök egyéni kívánságait is igyekszünk figyelembe venni.

A kiválasztott ill. rendelkezésre álló növények beültetésére általában lombhullás után, többnyire október folyamán kerül sor, részben a védnökök, részben pedig az Önkormányzat által e célra rendelkezésre bocsátott ültető "csapat" által. Egyes növények igényére ill. egyéb körülményekre való tekintettel néha tavasszal is van ültetés. A védnökök nevét, címét és a gondozott növényeket az alábbi linkeken lehet megtekinteni (vagy a fő menüből kiválasztva):

A VÉDNÖNKÖK ÁLTAL, SAJÁT TERÜLETEN GONDOZOTT NÖVÉNYEK.

A VÉDNÖKÖK ÁLTAL KÖZTERÜLETEN GONDOZOTT NÖVÉNYEK.

Évente, augusztus második felében sor kerül a Tiszaugi Falunap megrendezésére. Azok a védnökök, akik a falunapot megelőzően, minimum egy éven át megfelelően teljesítették vállalásaikat, a falunap műsora keretében részt vehetnek egy sorsoláson. A sorsolás nyertesei jutalomban részesülnek.

AZ ELMÚLT IDŐSZAK NYERTESEI.

Az Önkormányzat -a gazdasági helyzetétől, az állami támogatások mértékétől és a mindenkori polgármester személyétől függően- változó mértékben támogatta a védnökségi rendszert. A rendszer jelenleg minden támogatást megkap, pld. az Önkormányzat munkaerőt biztosít az új növények telepítéséhez, gondoskodik a már beültetett növények öntözéséről, stb.

TOVÁBBI EMLÍTÉSRE MÉLTÓ NÖVÉNYEK.

(A legszokványosabb növények nem szerepelnek a felsorolásokban.)

Vissza a főoldalra.