Az "ARBORÉTUMFALU" TÖRTÉNETE

1995-ben történt, hogy a falu akkori polgármestere, Hegedűs Jánosné és Radvány László, az elképzelés ötletgazdája aláírt egy megállapodást egy "arborétumfalu" létesítésére vonatkozóan. A projekt fő célkitűzése:különleges, Magyarországon nem vagy ritkán előforduló növények telepítése a község területén valamint az ezen növényekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése. A projekt közvetve elősegíti a község távlati fejlesztését, egy élhetőbb környezet kialakítását, a falu szépítését és idegenforgalmi vonzerejének növelését. Időközben a polgármester személye többször változott, azonban a falu vezetőségének és a Radvány családnak az ügy iránti elkötelezettsége változatlanul fennmaradt.

A község földrajzi helyzete a táj szempontjából nagyon kedvező: a szép és nyugodt vidék a folyó Tisza valamint annak egy úgy nevezett Holt-Tisza ága között elyezkedik el. Klímája azonban erősen kontinentális: kemény, olykor -25C° és -28C°-os hidegekkel járó telek váltakoznak nagyon meleg (28-33C°), tartósan, nem egyszer több hónapig tartó csapadékmentes nyarakkal. Ez viszont erős hátrány, elsősorban az ilyen megpróbáltatásokhoz nem szokott növényfajták telepítése esetén. Nagyon széleskörű és alapos előkészületek előzték meg illetve kisérték a projekt megvalósítását. (Pld. mag- és növényszállítók felkutatása, télállóság és klímafeltételek tanulmányozása, szaporítási technikák és technológiák pontosítása, termesztési feltételek biztosítása, stb).

A kezdeti növénytelepítések között kiemelkedő fontossággal bírt egy "gyűjteményes kert" létesítése. A kert megvalósítása sok ember áldozatos munkájával és adakozásból származó növényekkel kezdődött. A budapesti híres Füvészkert akkori főkertészének, Dr Orlóci Lászlónak az irányításával a falu lakosai önkéntes munkával beültették azokat a növényeket, melyeket Dr Orlóci László, a Weltra Kft., Radvány László valamint a Zwijnenburg holland botanikai faiskola ajándékozott Tiszaug községnek. Bár az Önkormányzat a későbbiek során tett erőfeszítéseket a terület és a beültetett növények gondozására, az igyekezet azonban nem bizonyult elégségesnek. Az elégtelen öntözés, a fűnyírás során okozott növénysérülések valamint a területet látogatók egy részének felelőtlen magatartása miatt 2007-re a telepített, igen értékes növényállomány döntő része kipusztult.

A gyűjteményes kert a problémák iskolapéldájává vált , sajnálatos sorsa lehetőséget adott a tapasztalatok összegzésére, a szükséges következtetések levonására. Mivel nyilvánvaló, hogy nem szabad a részt vevő emberek önkéntes munkáját, az adományokat veszni hagyni, a közpénzeket megfelelő eredmény nélkül elherdálni, új megoldást kellett találni. Ezt kívánta az Önkormányzat folyamatosan romló pénzügyi helyzete is.

Végül az a döntés született, hogy az eredeti elképzeléseknél nagyobb mértékben kell Tiszaug lakosságát az "arborétumfalu" megvalósításába bevonni. Azokra az emberekre kell döntően támaszkodni, akik szívükön viselik a közérdeket, készek a falu szépítése érdekében idejükből és energiájukból önként áldozni, esetleg kertjük egy részét is a nemes cél érdekében rendelkezésre bocsátani.

Bevezetésre került a telepítendő növényekkel kapcsolatos VÉDNÖKSÉGI RENDSZER. Ennek keretében az erre vállalkozók védnökséget vállalhatnak a telkükre vagy az azzal szomszédos közterületre ültetett növények felett, gondozzák azokat és vigyáznak rájuk A védnökség keretében biztosítva van az elültetett növények gondozása; lehetőség nyílik díszfák és bokrok eddiginél sokkal nagyobb számban történő telepítésére; nő a biztonság és csökken az ellopott növények száma. A gondozók kötelezettségvállalásaikat egy díszkötéses albumban aláírásukkal is megerősítik, ily-módon azok az utókor számára a Polgármesteri Hivatalban megőrzésre kerülnek.

Vissza a főoldalra.